html templates

CRAPS (Barbut Kuralları)

Bir Barbut partisindeki ilk yuvarlama come out yuvarlaması olarak adlandırılır. Zar toplamı 4, 5, 6, 8, 9 veya 10 ise, puan tespit edilir.
Diğer taraftan, come out yuvarlamasında toplamda 2, 3, 7, 11, veya 12 çıkarsa parti hemen sona erer.
Puan tespit edildiğinde, puanın üzerine bir “ON” diski konur. Puanın yuvarlanmasından sonra, zarlar aynı puanın tekrar yuvarlanması veya 7 sayısının bulunması için tekrar yuvarlanır.

Pass Line Bahisleri
Pass line bahsi “come out” yuvarlamasından önce pass line üzerinde yatırılır. Bir 7 veya 11 atarsanız, kazanırsınız ve parti biter. Bir 2, 3, veya 12 atarsanız, bu barbuttur ve kaybedersiniz. Başka herhangi bir sayı (4, 5, 6, 8, 9, veya 10) puan olur. Puanın bir 7'den önce yuvarlanması halinde pass line bahsini kazanırsınız. Puandan önce bir 7 yuvarlanması halinde pass line bahsini kaybedersiniz. Kazanan bir pass line bahsi eşit miktarda (1'e 1) kazanır.

Don't Pass Line Bahisleri
Bir don't pass line bahsi pass line bahsinin tam tersidir ve come out yuvarlamasından önce barbut masasındaki “Don't Pass Bar” bölümünde yatırılır. Bir don't pass line bahsinde kazanmanız için zar atıcı puanı yuvarlamadan önce 7 yuvarlanması gerekir. Come out yuvarlamasında Barbut (2 veya 3) atmanız başka herhangi bir yuvarlamada 7 atmanız halinde kazanırsınız. Come out yuvarlamasında 12 gelirse, beraberlik olur ve oyuncuya don't pass line bahsi iade edilir. Come out yuvarlamasında 7 ya da 11 gelmesi halinde ve başka herhangi bir yuvarlamada puan olması halinde kaybedersiniz.
Kazanan bir pass line bahsi eşit miktarda (1'e 1) kazanır.

Come Bahisleri
Bir come bahsi yatırmak için, fişlerinizi Come yazılı kutuya yatırın. Bir sonraki yuvarlamada 7 veya 11 gelirse koyduğunuz paraya eşit para kazanırsınız. Sonraki yuvarlama barbut olursa (2, 3 veya 12) kaybedersiniz. Atıcı 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 atarsa, o zaman bu sayı come puanı olur ve come bahsi “COME” çubuğundan come puanına tekabül eden kutuya taşınır. Atıcı bir 7 atmadan önce come puanını tekrar atarsa, bahsi kazanırsınız. Önce 7 atılması halinde, bahsi kaybedersiniz. Come bahsi kazandığınıza eşit miktarda para (1'e 1) öder.

Don't Come Bahisleri
Don't come bahsi come bahsinin tam tersidir. Bu bahis barbut masası üzerindeki “Don't Come Bar” bölümünde yapılan come out yuvarlamasından sonra yatırılır. Atıcı bir 3 veya 2 atarsa, don't come bahsi kazanır. Atıcı bir 7 veya 11 atarsa, don't come bahsi kazanır. Atıcı 12 atarsa, beraberlik olur ve bahis oyuncuya iade edilir.
Yuvarlama sonucunda 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 gelirse, bu sayı “don't come puanı” olur ve don't come bahsi “don't come bar” bölümünden don't come puanına tekabül eden kutunun sol üst köşesindeki çubuğa taşınır. Don't come bahsi tespit edildikten sonra, bir 7 atılması durumunda don't come bahisleri koyulan paraya eşit miktarda para kazanır (1'e 1) ve don't come puanı yuvarlanırsa kaybeder.

Odds Bahisleri
'Odds' bahisi 'pass', 'don't pass', 'come' ve 'don't come' bahislerinin bir uzantısıdır. Maksimum 'odds' bahis miktarı, orijinal bahis miktarının üç katıdır. 'Odds' bahisleri orijinal bahis kazandığında kazanır, ancak gerçek bahis oranları üzerinden ödenir. Asıl pass bahsinin aksine, don't pass, come, don't come bahisleri ve henüz sonucu belirli olmayan odds bahisleri oyun sırasında masadan alınabilir.

Pass Line Odds Bahisleri
Asıl pass line bahsinizin altında “PASS LINE” çubuğu dışındaki barbut masası bölümüne tıklayarak bir pass line odds bahsi yatırılabilir. Kazanan bir 'pass line odds' bahisi gerçek bahis oranları üzerinden öder: 4 veya 10 gelirse, 5 veya 9 gelirse 3:2 ve 6 veya 8 gelirse 6:5.

Pass Line Odds Bahisleri
Tam olarak 6x6 zar resminin üzerinde “Don't Pass Bar” bölümündeki asıl bahsinizin sağ tarafına tıklayarak bir don't pass line odds bahsi yatırabilirsiniz. Kazanan bir 'don't pass line odds' bahisi gerçek bahis oranları üzerinden öder: 4 veya 10 gelirse 1:2, 5 veya 9 gelirse 2:3 ve 6 veya 8 gelirse 5:6.

Come ve Don't Come Odds Bahisleri
Come ve don't come odds bahisleri Come ve Don't come bahislerinin altında bunlar puan kutusuna taşındıktan sonra yatırılır. Kananan bir 'come odds' bahisi ise 4 veya 10 gelirse 2:1, 5 veya 9 gelirse 3:2 ve 6 veya 8 gelirse 6:5 oranı üzerinden öder. Kazanan bir 'don't come odds' bahisi 4 veya 10 gelirse 1:2, 5 veya 9 gelirse 2:3 ve 6 veya 8 gelirse 5:6 oranı üzerinden öder.

Field Bahisleri
Field bahsinde bir sonra zar atışı sonucunun 2, 3, 4, 9, 10, 11, veya 12 olacağına bahis yatırılır. Bir field bahsi yatırmak için, fişlerinizi Field çubuğu üzerine yatırın. Atıcı bir 2 veya 12 atarsa, ilk bahsinizin iki katı oranında ödeme yapılır (1'e 2). Bir 3, 4, 9, 10 veya 11 gelirse, küsuratsız para ödenir (1'e 1). Bir 5, 6, 7 veya 8 atılırsa bahsi kaybedersiniz.

Big 6 ve Big 8 Bahisleri
Fişlerinizi Big 6 veya Big 8 yazılı kutuya yatırın. Seçtiğiniz sayı bir 7'den önce yuvarlanırsa, küsuratsız para kazanırsınız (1'e 1).

Place Win Bahisleri
Place bahisleri 4, 5, 6, 8, 9, veya 10 sayılarına yatırılır. Fişlerinizi bu sayılar altındaki kutuya yatırın. Place bahislerini herhangi bir zamanda yatırabilirsiniz, ancak place win bahsi come-out yuvarlaması sırasında kapalıdır. Atıcı bir yedi atılmadan önce sizin sayınızı atarsa kazanırsınız. Ödemeler bahis yatırdığınız sayıya göre değişir:
Buy Bahisleri
Bir buy bahsi ödemedeki fark dışında bir place bahsi ile aynıdır. Come out yuvarlaması sırasında buy bahisleri kapalıdır. Buy bahsi ile come bahsini ayırt etmek için, buy bahsi “BUY” işareti ile belirtilmiştir . Bir Buy bahsin kazanılması halinde, % 5 oranında komisyon uygulanır. Kazançlarınız gerçek olasılıklar üzerinden ödenir: 6 ve 8 sayıları için 5'e 6, 5 ve 9 sayıları için 2'ye 3 ve 4 ve 10 sayıları için 1'e

2.
Lay Bahisleri
Bir lay bahsi buy bahsinin tam tersidir. Bir lay bahsi “LAY” işareti ile gösterilir. Bu bahiste 4, 6, 8, 9, veya 10 sayılarından önce bir 7 atılacağına bahis yatırılır. Bu zara karşı bir bahistir, yani seçtiğiniz sayıdan önce bir 7 atılması halinde kazanırsınız. Bir Lay bahsin kazanılması halinde, % 5 oranında komisyon uygulanır. Kazançlarınız gerçek olasılıklar üzerinden ödenir: 5 ve 8 sayıları için 6'e 6, 5 ve 9 sayıları için 3'ye 2 ve 4 ve 10 sayıları için 2'e 1.

Any 7 Bahisleri
Fişlerinizi “Seven” yazılı alana yatırın. Zarın bir sonraki yuvarlanmasında bir 7 gelirse bu bahsi kazanırsınız.
Bu bahis 1'e 4 öder.
Any Craps Bahisleri
Any craps bahsinde, zarın bir sonraki yuvarlanmasında barbut sayılarından birisi (2, 3 veya 12) gelirse kazanırsınız. Any craps bahsi “Any Craps” kutusuna yatırılır.
Bu bahis 1'e 7 öder.

C & E Bahisleri
C ve E harfleri iki farklı bahsi temsil eder:
C bahsi: Bu “Any Craps” bahis alanına bir bahis yatırmakla aynıdır. Fişlerinizi “Any Craps” bahis alanına yatırmak için C harfine tıklayın.
E bahisi: Horn 11 bahisi koymakla aynıdır. Fişlerinizi “Horn 11” bahis alanına yerleştirmek için E harfine tıklayın.

Horn Bahisleri
Fişlerinizi toplamı 2, 3, 11 veya 12 yapan iki zarın bulunduğu kutuya yatırın. Zarın bir sonraki yuvarlanmasında atıcı 2, 3, 11 veya 12 atarsa horn bahsi kazanır. Kazanan bir horn bahsi 3 ve 11 sayıları için 1'e 15 ve 2 ve 12 sayıları için 1'e 30 öder.

Hardway Bahisleri
Bir Hardway bahsi atıcının bir 7 atmadan önce bir 4, 6, 8, veya 10 sayısını çift olarak (2+2, 3+3, 4+4, veya 5+5) atacağına bahis yatırır. Hardway bahsi, çift sayılara tekabül eden iki zarı içeren barbut masasındaki kutuya yatırılır. Bir sayının çift olarak atılması sayının “hard way ” (zor yoldan) atılması olarak adlandırılır. Örnek olarak, bir 4 sayısının bir 2 ve bir 2 şeklinde atılması. 4 sayısının kolay şekilde atılmasına örnek olarak ise bir 3 ve bir 1 atılması verilebilir. Kazanan bir horn bahsi 4 ve 10 sayıları için 1'e 7 ve 6 ve 8 sayıları için 1'e 9 öder.

Ödemeler Hakkında
Oyun ödemeleri birçok farklı biçimde verilebilir. Farklı ödemeleri anlamanıza yardımcı olmak için, oyunlarımızda kullanılan tüm ödeme biçimleri burada açıklanmıştır.
1'e 1
1'e 1 ödeme yapan bir konuma bahis yapar ve kazanırsanız, koyduğunuz bahis miktarı iade edilir ve ayrıca casino size koyduğunuz bahis miktarına eşit bir ödeme yapar. Örneğin, 1'e 1 kazandıran bir konuma bahis olarak 5 fiş koyar ve kazanırsanız, bahis olarak koyduğunuz 5 fiş iade edilir ve ayrıca casino'dan 5 fiş daha alırsınız, yani toplamda 10 fiş almış olursunuz.
1'e 2
1'e 2 ödeme yapan bir konuma bahis yapar ve kazanırsanız, casino size koyduğunuz bahis miktarının iki katını öder, ancak ilk koyduğunuz bahis miktarı iade edilmez. Örneğin, bahis olarak 5 fiş koyar ve 1'e 2 veren bir konuma bahis yaparsanız, casino'dan toplam 10 fiş alırsınız.
1 : 1
Bu ödeme biçimi, 1'e 1 ile tamamen aynıdır.

türkçecasinositeleri1.com

2020 © Tüm Hakları Dünya Çapında Saklıdır. türkçecasinositeleri1.com  
  tüm webmasterlarla işbirliğine açıktır. Lütfen izinsiz kopyalamayınız!